Participeren

Participeren

De Coöperatie Burbanks Capital U.A.  staat permanent open voor nieuwe deelnemers die, ongeacht hun leeftijd, culturele achtergrond of geaardheid ons team willen komen te versterken met hun kennis en inbreng. 

Het enige wat je daarvoor moet doen is het aanmeldingsformulier invullen en jezelf registreren als deelnemer. Deelnemer worden betekent dat je als actief of passief lid van de Coöperatie inspraak hebt op het beleid van de Coöperatie en er samen met alle andere leden de duurzame vruchten van kunt plukken. Het geeft ook recht op een aantal belangrijke sociaal, economische, maatschappelijke en financiële voordelen. Toegang tot gratis voorlichtingsavonden, vrijwillige deelname in de groepsprojecten, groepsaankopen, het verkrijgen van de nieuwe, unieke MasterCard Cash.


De Coöperatie is een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.


Bent u een particulier en wilt u participeren? Meld u dan hier aan.
Bent u een bedrijf en wilt u participeren? Meld u dan hier aan.
Copyrights ©2015: Coöperatie Burbanks Capital U.A.